YourIoT maakt het veilig gebruik van IoT devices mogelijk.
YourIoT heeft daarvoor twee slimme producten ontwikkeld die perfect op elkaar aansluiten;

Y-Connect en Y-Secure

Internet of Things geeft unieke mogelijkheden. Internet of Things is “een netwerk van slimme, communicerende objecten”. IoT gaat over het vergaren en uitwisselen van data en aansturen van devices in de fysieke wereld met behulp van digitale technologie. IoT is een revolutie op elektronica gebied, meer en meer apparatuur kan worden aangesloten op het netwerk c.q. internet. Zo kan op eenvoudige wijze deze apparatuur uitgelezen, bediend of ge-update worden. IoT is zeer veelomvattend en heeft een enorme maatschappelijke invloed op onder meer het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en de overheid.