IoT oplossingen die echt werken én veilig zijn

YourIoT heeft innovatieve diensten ontwikkeld op het gebied van communicatie en beveiliging van IoT.

Wat is IoT?

internet-of-things-IoTIoT staat voor Internet of Things. Inmiddels is dit een containerbegrip.
Maar IoT houdt in dat een apparaat, dat op een willekeurige manier kan communiceren, gekoppeld wordt aan het internet. Dat geeft enorm veel voordelen maar breng gelijk ook extra risico’s met zich mee. Doordat YourIoT de risico’s afdicht kunt u profiteren van de enorme voordelen.

Waarom IoT?

Gemak en snelheid is bij IoT vaak de drive en daarom belangrijk. Deze ontwikkeling gaat op hoog tempo. Voorbeelden in de consumentenmarkt zijn op afstand bedienbare thermostaten, verlichting en alarmsystemen.
In de zakelijke markt ontsluiten we bestaande en nieuwe systemen (denk aan uw product) om deze op afstand te kunnen beheren. Daarnaast kan het gebruikt worden voor het verzamelen van (big)data voor analyse, managementinformatie en productontwikkeling.

Wat is YourIoT Security?

Beveiliging van IoT is voor YourIoT van groot belang. Dit geldt voor de verbindingen, maar ook voor de apparatuur zelf.
Uw gebouw, machine of apparatuur is immers verbonden met het internet. Graag adviseren wij u in deze complexe materie.

YourIoT richt zich binnen IoT met name op de connectiviteit (Y-Connect) en de bijbehorende beveiliging (Y-Secure).
Concreet houdt dit in dat overal waar een apparaat kan communiceren, wij deze kunnen verbinden met het internet.
Een aantal voorbeelden is: rookmelders, ventilatiesystemen, energiemeting, verlichting, beveiligingssystemen, veldmeters, waterbeheersystemen, etc.

Met deze dienst bieden wij u nieuwe oplossingen, waardoor u makkelijker en sneller kunt werken.

We hebben hiervoor diverse voorbeelden en referenties.

Wat doen we voor u?

Y-Connect en Y-Secure passen in de brede doorontwikkeling van onze diensten en productportfolio.
Waarbij een mix van Cloud, App, IoT, communicatieverbindingen en de bijhorende security samenkomen.
YourIoT fungeert als architect, leverancier en als “spin” in het communicatieweb.

Daardoor zijn we voor u 1 aanspreekpunt in de hele IoT keten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten of over dit onderwerp sparren?
Bel dan met YourIoT op telefoonnummer 0488 745 050 of 0345 622 223 en vraag naar de afdeling verkoop.

Steekwoorden
IoT, Mobiel, Data, LoRa, sensoring, Security, gateway, remote management, data analyse, data visualisatie Routing, ip-VPN, 3G, 4G, VDSL, Fiber, connectivity, LPWAN, M2M, Cloud IoT,