Dankzij IoT is het mogelijk om processen en producten slimmer te maken. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor het bedrijfsleven. Met IoT is het mogelijk bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zo ontstaan nieuwe productfuncties en nieuwe vormen van dienstverlening. Wat zou dat betekenen voor de prijs die u kunt vragen voor uw product of dienst? De techniek is er klaar voor! Met sensoren krijgen producten zintuigen die waardevolle informatie verzamelen over hun toestand en hun omgeving. Met connectiviteit wisselen zij deze informatie uit. Zo raken de fysieke en de virtuele wereld steeds meer met elkaar verbonden.

iot-internet-of-things

Het Internet of Things opent een nieuwe wereld aan mogelijkheden om uw huidige en toekomstige klanten optimale oplossingen te kunnen bieden en uw bedrijf te onderscheiden van uw concurrenten. Het Internet of Things is geen toekomstmuziek: IoT is er al! Op dit moment zijn er in de wereld veel meer producten met elkaar verbonden dan dat er mensen zijn.

Door producten slim en verbonden te maken, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in alle sectoren. IoT biedt kansen om bestaande activiteiten en processen te optimaliseren. Zo is bijvoorbeeld het onderhoud van machines beter te plannen omdat sensoren in machineonderdelen zelf laten weten dat de onderdelen aan vervanging toe zijn. Er ontstaan mogelijkheden voor nieuwe productfuncties, (digitale) diensten en nieuwe verdienmodellen.

Kostenbesparing

Een belangrijke reden om te kiezen voor IoT oplossingen, is de mogelijkheid om activiteiten goedkoper uit te voeren, of om preventief kosten te besparen. Als een liftleverancier zijn liften in een gebouw op afstand kan monitoren en weet hoeveel ze gebruikt worden, kan hij onderhoud veel nauwkeuriger plannen. Een kostenbesparing op onderhoud en een verhoogde beschikbaarheid van de liften.

De IoT trend zal in de nabije toekomst steeds meer een belangrijke factor zijn bij de investeringen in machines of ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Dit is meer dan een technologische verbetering. Zo kan IoT heel veel data opleveren, die enkel via big data technieken volop benut kunnen worden. Er is alleen een sterke focus en aandacht nodig op privacy en security rond deze data.

Het automatisch doorgeven van data om zo tot betere beslissingen te komen, kan grote voordelen opleveren. Met IoT kunnen ook apparaten met andere apparaten praten om zo in real time gegevens uit te wisselen die nu nog een (menselijke) tussenstap vergen.

De beslissing om voor IoT-oplossingen te kiezen zijn complex en diepgaand. Daarenboven zal de concurrent momenteel ook IoT oplossingen overwegen. Dit maakt dat IoT een groot potentieel biedt om producten te onderscheiden van die van de concurrent.