Privacyverklaring en cookieverklaring

Versie: januari 2018

 

MTF International B.V. (hierna genoemd: “YourIoT”) vindt uw privacy zeer belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door YourIoT toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens:
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke:
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit YourIoT zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker):
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel YourIoT zijn (als ICT dienstverlener), alsook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van YourIoT (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken:
Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

2. Verschillende vormen van verwerking

YourIoT kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens.

a. Ten eerste verwerkt YourIoT de persoonsgegevens van:

  • haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties

Deze verwerking is voor YourIoT noodzakelijk om:

  • haar klanten van dienst te kunnen zijn en te kunnen factureren;
  • relatiebeheer;
  • orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers;
  • voor promotie- of marketingdoeleinden;
  • een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

In al deze gevallen is YourIoT (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

b. Daarnaast kan YourIoT persoonsgegevens verwerken voor derden.
Dit doen wij als ICT dienstverlener. YourIoT is in dan de Verwerker van die persoonsgegevens. Omdat YourIoT in dat geval niet (eind)verantwoordelijk is voor de bescherming van de persoonsgegevens, maakt YourIoT afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd welke gegevens YourIoT verwerkt en op welke wijze zij de gegevens zal beschermen voor die verwerkingsverantwoordelijke.

3. Wat voor gegevens verwerkt YourIoT en op welke manier

Wat voor gegevens YourIoT verwerkt, is afhankelijk van haar rol. Zoals in punt 2 aangegeven is er verschil tussen de situatie waarin YourIoT zelf verantwoordelijk is en de situatie waarin een derde (bijvoorbeeld klant of leverancier) verantwoordelijk is.

YourIoT verwerkt alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft (zie punt 2a). Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor het doel waarvoor zij worden verwerkt.

Hierbij gelden een aantal uitgangspunten:

Alle medewerkers van YourIoT hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt YourIoT derden in om persoonsgegevens te verwerken. Met deze derde partijen sluit YourIoT altijd een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij YourIoT. YourIoT blijft in dat geval verantwoordelijk.

YourIoT verkoopt persoonsgegevens nooit door aan derden.
Van de gegevens in punt 2b weet YourIoT veelal niet eens welke gegevens het precies betreft. Doordat in dit geval YourIoT slechts de gegevens verwerkt, zonder Verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens te zijn. YourIoT heeft immers zelf geen toegang tot de data die een klant bijvoorbeeld in het YourIoT datacenter heeft geplaatst. De data is immers versleuteld naar YourIoT verzonden. YourIoT biedt in dat geval het beschermingsniveau dat met de verwerkingsverantwoordelijke is afgesproken. In alle gevallen treft YourIoT hierbij passende technische en organisatorische maatregelen.

4. Verwerkt YourIoT ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

YourIoT verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat YourIoT bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

5. Kan ik zien welke persoonsgegevens YourIoT van mij verwerkt?

Als YourIoT de Verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, kan YourIoT op uw verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die YourIoT over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij YourIoT. YourIoT geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de YourIoT dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht YourIoT dit in dat geval toe.

6. Het gebruik van cookies

YourIoT maakt gebruik van:

JavaScripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in;

Cookies; dit zijn kleine bestandjes met informatie over (o.a.) uw surfgedrag. Deze cookies worden door uw browser op uw computer geplaatst en worden niet bij YourIoT opgeslagen. Cookies zijn uniek per bezoeker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Deze technieken hebben tot doel om het surfen op de website van YourIoT makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of ontvangt van de website. Verder kunnen wij op deze wijze meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe deze nog verder kan worden verbeterd.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Dit kunt u in uw browser instellen. Als u er voor kiest cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van onze website of andere websites die u bezoekt. Cookies kunt u via uw browser van uw computer verwijderen.

Er zijn 2 soorten cookies, namelijk ‘functionele cookies’ en ‘analytics’.

Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert.

Analytics: YourIoT verzamelt statistieken van de gebruikers van onze websites. Deze informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren.

7. Verstrekking aan derden

De door YourIoT verwerkte persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

8. Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. YourIoT is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door YourIoT, kunt u terecht bij de privacy functionaris van YourIoT:

Telefoonnummer: 0488 745 050
E-mail: via het contactformulier

10. Kan YourIoT deze privacy- en cookie-verklaring wijzigen?

Ja, de YourIoT privacy- en cookie-verklaring kan van wijzigen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.