Het Internet of Things: kansen, bedreigingen en maatregelen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de impact van IoT op onze samenleving.

IoT beveiligingDe resultaten laten zien dat het IoT een scala aan mogelijkheden verschaft om welzijn, duurzaamheid, productiviteit en welvaart in onze maatschappij te verhogen. Echter blijkt ook dat IoT-toepassingen op dit moment slecht zijn beveiligd en daarmee een bedreiging voor onze veiligheid en privacy vormen. Het Mirai-botnet, bestaande uit gehackte IoT-apparaten, laat zien dat de impact nu al groot is en dit zal in de toekomst alleen nog maar verder toenemen. Het is van belang dat de veiligheids- en privacyrisico’s worden aangepakt om schade zo veel mogelijk te beperken en voorkomen. Om te kunnen profiteren van de kansen die het IoT biedt moet er tevens, op een veilige manier, ruimte worden geboden voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie.

Het volledige rapport vind u op de website van WODC.